Ons atelier

Na meer dan een kwarteeuw in het historische Begijnhof van Diest, Belgiê, hebben we ons atelier op 1 juli 2015 verplaatst naar de Statiestraat 40, een levendige, volkse buurt tussen het station en de Grote Markt.

Na 8 maanden restauratie van het 17de Eeuwse pand gelegen in de Heilige Geeststraat n° 7 van het Begijnhof in Diest, opent op 1 mei 1988 HANDBOEKBINDERIJ - RESTAURATIEATELIER JAN CAMPS.

Op 1 januari 1995 kwam Julia, ondertussen Mevrouw Camps, mee in het atelier werken, waar zij ook haar opleiding als handboekbinder-restaurator kreeg.

Het resultaat hiervan was de naamsverandering op 1 september 1999 HANDBOEKBINDERIJ-RESTAURATIEATELIER J.J.-CAMPS, dat staat voor Jan en Julia.

Wij leggen ons toe op het manueel inbinden, herbinden, repareren, restaureren en conserveren van boeken, papier en perkament.

Handboekbinden

Restauratie

Kunstboekbinden

Onze klanten ontvangen wij na afspraak van dinsdag tem zondag.

Het maken van kunstboekbanden, die een plaats krijgen in nationale en internationale boekbindwedstrijden en tentoonstellingen is één van de talrijke genoegens in ons ambacht. 

Handboekbinden

Inbinden van tijdschriften, naslagwerken, kranten en partituren.

Inbinden van registers.

Inbinden van notariële akten.

Vervaardigen van klassieke halflederen boekbanden met handvergulde rug.
- met antieke handmarmers op de platten.
- met zelfgekleurde stijfselmarmer op de platten.

Vervaardigen van vollederen banden met titel in bladgoud.
- Met decor.
- Jansenist.
- antiek.

Ontwerpen van moderne boekbanden in papier, linnen, leder of perkament.

Vernieuwende bindtechnieken uitgevoerd in hedendaagse materialen.

Vervaardigen van gastenboeken en fotoalbums.

Restauratie

Papier:
- ontzuren, droge en natte reiniging.
- aanvezelen, manueel.
- herlijmen, scheuren dichten.
- wassen, bleken (eventueel).

Kapitaal besteken:
- verschillende oude technieken.

Oude borden verstevigen of bijmaken:
- in karton en hout.

Leder:
- reinigen en voeden.
- scharnierbreukbehandeling.
- nieuwe rug onder de oude aanzetten.
- invullen van lacunes.

Vervolledigen van koperbeslag.

Oorkonden en perkament:
- droog reinigen.
- vlakken.
- soepel maken.

vervaardigen van gepaste berging.

voor restauratie is de prijs afhankelijk van de aard van de schade aan het object.
U krijgt van ons steeds een beschrijving van de toestand van het object en een restauratieplan.
in ons atelier kan u voorbeelden en foto's bekijken van onze werken.

Kunstboekbinden

Het maken van artistiek, hedendaagse boekbanden en het deelnemen aan wedstrijden en tentoonstellingen is een belangrijk aspect bij het boekbinden.

Onze kunstboekbanden hebben dan ook een plaatsje gekregen in verschillende privéverzamelingen van bibliofielen en collectiebeheerders.

Bij het binden van een kunstboekband verleg je je eigen grenzen in het gebruik van materialen, bindwijze en uitvoering van decors, wat bij het traditionele boekbinden zeer weinig aan bod komt.

De band, ook de kunstband, moet in de eerste plaats een beschermer zijn van het boekblok en de decoratie of de decorateur mag niet de bovenhand nemen op de inhoud van het geheel.

De keuze van het in te binden boek kan zijn:
Een goede tekst, mooi geïllustreerd en het papier in de juiste looprichting bedrukt en dit alles ongebonden.
Een gelimiteerde en genummerde uitgave.
Een uniek exemplaar, handgeschreven.

De uitdaging bij deelname aan boekbindwedstrijden is dat je boek opgemerkt zal worden tussen de vele inzendingen door de vakjury:

De ideale jury bestaat uit een collectiebeheerder, een boekbinder en een beeldend kunstenaar die bekend is met het boekbindersvak.
De collectiebeheerder dient de vinger aan de pols te houden van hetgeen er vandaag de dag leeft in de wereld van het artistiek boekbinden.
Een binder in de jury hebben spreekt voor zich.
De beeldende kunstenaar staat zijn collega jury leden bij wanneer over de decors gediscussieerd wordt.

Engramdagen

Van Dale: Engram (-men); wat in iets gegrift is, wat een blijvend spoor achterlaat.
Tijdens deze studiedagen worden verschillende technieken van het boekbinden tot in de puntjes bestudeerd en uitgevoerd.
De lessen worden door Jan Camps gegeven of samen met één of meerdere, steeds professionele, docenten al naargelang het opzet van de Engramdagen.
Opdat de deelnemers deze studiedagen in alle rust kunnen beleven, zoeken wij steeds een geschikte locatie naast ons atelier in het Diestse begijnhof, een stukje middeleeuws UNESCO-werelderfgoed midden in de stad.
De Engramdagen bieden de deelnemers de mogelijkheid om, onder professionele begeleiding, kennis te maken met nieuwe technieken, reeds opgedane kennis op te frissen of uit te breiden.

Statiestraat 40 - B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be