Ons atelier

Na meer dan een kwarteeuw in het historische Begijnhof van Diest, Belgiê, hebben we ons atelier op 1 juli 2015 verplaatst naar de Statiestraat 40, een levendige, volkse buurt tussen het station en de Grote Markt.

Na 8 maanden restauratie van het 17de Eeuwse pand gelegen in de Heilige Geeststraat n° 7 van het Begijnhof in Diest, opent op 1 mei 1988 HANDBOEKBINDERIJ - RESTAURATIEATELIER JAN CAMPS.

Op 1 januari 1995 kwam Julia, ondertussen Mevrouw Camps, mee in het atelier werken, waar zij ook haar opleiding als handboekbinder-restaurator kreeg.

Het resultaat hiervan was de naamsverandering op 1 september 1999 HANDBOEKBINDERIJ-RESTAURATIEATELIER J.J.-CAMPS, dat staat voor Jan en Julia.

Wij leggen ons toe op het manueel inbinden, herbinden, repareren, restaureren en conserveren van boeken, papier en perkament.

Handboekbinden

Restauratie

Kunstboekbinden

Onze klanten ontvangen wij na afspraak van dinsdag tem zondag.

Het maken van kunstboekbanden, die een plaats krijgen in nationale en internationale boekbindwedstrijden en tentoonstellingen is één van de talrijke genoegens in ons ambacht. 

Ons atelier

Statiestraat 40 - B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be