Restauratie van een perkamenten kapitaalbandkern.

In 2015 vertrouwde een klant ons zijn Blaue - atlas toe ter restauratie.

Het betrof hier een perkamenten spitselband, met omgezette randen aan de goot, waarbij, naast de spitsels, ook de kernen van de kapitaalbanden door de band waren gehaald, de kernen waren echter gebroken op de scharnierpunten. We moesten een nieuwe techniek ontwikkelen om de kapitaalbandkernen te verlengen en zo de resterende originele weving te conserveren.

We werkten eerst op modellen omdat we over deze ingreep in onze bibliotheek en op het "wereldwijdeweb" geen informatie terugvonden.

 Lees en bekijk hieronder het volledige verslag in de pdf.

Dit artikel verscheen voor het eerst in de "Bookbinder", het jaarboek van de "Society of Bookbinders" n° 31, 2017. Publicatie op onze website is met instemming van de SoB. SoB 

Engelse vertaling Ayla Van Eechaute.

Restauratie van een perkamenten kapitaalbandkern.

Statiestraat 40 - B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be