Restauratie kapitaalbanden.

We proberen bij restauraties zo veel mogelijk de originele kapitaalbanden, deels of volledig, te behouden, omdat deze twee stukjes van de boekband al (te) vlug worden vervangen daar waar deze echter een zeer interessant stuk boekbandgeschiedenis vertegenwoordigen.

Statiestraat 40 - B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be