boekbeslag en sluitingen

“Herbarius oft Cruydt-Boeck van Rembertus Dodonaeus”

Leyden, inde Plantijnsche Druckerije van Françoys van Ravelingen, 1608.

Met deze beschrijving beogen we geenszins een technische handleiding, maar geven we slechts het relaas van de totstandkoming van de stukken.
Het maken en aanbrengen van de stukken nam in totaal 18 uur in beslag.

boekbeslag en sluitingen

Statiestraat 40 - B-3290 DIEST - 0032 478 11 22 04 - info@boekbinderij-camps.be