Engramzine

Met Engramzine willen we zeker geen periodiek digitaal tijdschrift maken, maar gewoon een plaats creëren voor artikels over boekbanden en hun geschiedenis of de neerslag van hun creatieproces en/of de biografie van de binders.

Er zullen ook artikels komen over het interessegebied van bibliofielen die hier over de vloer komen (vanzelfsprekend enkel na hun toestemming) hetgeen de lezer een blik gunt achter de coulissen van een collectie en de zorg die deze vergt. Engramzine heeft geen vaste verschijningsdata, redactie of strikt omlijnde lay-out.
Wanneer er een nieuw artikel verschijnt wordt er een mail verzonden naar de geïnteresseerden in ons adressenbestand.

Alle artikels van Engramzine verschijnen in het Nederlands, sommige worden vertaald naar het Engels. Wenst U de link naar Engramzine niet meer te ontvangen, laat het ons even weten. Kent U geïnteresseerden voor Engramzine, laat het ons ook weten, we nemen hun emailadres graag op in ons adressenbestand.

Engramzine is momenteel ook te raadplegen via het digitale platform van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen en het Belgisch Nederlands Boekbanden Genootschap

Kapje met kapkern en of Coiffe Lyonnaise
Een gewoon kapje, een kapje met een kapkern, een gestuikt kapje en een Coiffe Lyonnaise.
Restauratie van kapitaalbanden
We proberen bij restauraties zo veel mogelijk de originele kapitaalbanden, deels of volledig, te behouden.
Uitgesneden perkamenten boekband
Om een boekband te maken van uitgesneden perkament koos ik voor het boek “Beschouwende en werkdadige Hovenier – Konst of Inleiding tot de waare oeffening der Planten” van Johann Hermann Knoop, uitgegeven “Te Leeuwarden, gedrukt by Abraham Ferwerda, 1753”.
Restauratie van een perkamenten kapitaalbandkern
In 2015 vertrouwde een klant ons zijn Blaue - atlas toe ter restauratie.
Restauratieverslag van een 13e eeuws handschrift
Een uitdaging op onze werktafel! In ons atelier krijgen we boeken uit verschillende eeuwen op onze tafel ter restauratie, sommige met een kleine schade, andere net het tegendeel.
Kohar Armenian songbook
Tijdens de lessen kwam het KOHAR Symphony Orchestra & Choir meermaals ter sprake en werd er telkens dieper ingegaan op de op stapel staande productie ter gelegenheid van het jubileum 100 jaar Armeense genocide.
Renatus De Cock, een halve eeuw bindend in Mechelen
Renatus De Cock (roepnaam René) werd geboren te Mechelen op 30 november 1915 en zou er overlijden op 15 augustus 1989.
Restauratie van een gesigneerde industriële boekband
Notre – Dame de Lourdes. Door Henri Lasserre.
Vervolledigen van de sluitpin (laat 15e eeuw)
Het betreft hier een band uit de late 15e eeuw waarbij het vervolledigen van de platsluiting onderdeel van de restauratie was.
Boekbeslag en sluitingen
Met deze beschrijving beogen we geenszins een technische handleiding, maar geven we slechts het relaas van de totstandkoming van de stukken.
Flugger binder 1
Boekband gebaseerd op werk van de 16e eeuwse “Fugger binder” of “Venetian Apple Binder” bewaard in de Spaanse Koninklijke Collectie.
Industriële archeologie, onze houten slagpers, 2012
Vanaf het ogenblik dat ik in januari 1985 mijn opleiding boekbinden begon, startte ook mijn zoektocht naar authentieke machines en gereedschappen.
12
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie